"company identified" — Słownik kolokacji angielskich

company identified kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is identified
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka określiła
  1. identify czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then they review the top 10 percent of companies identified by the model.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo