"company is identified" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest zidentyfikowana
  1. identify czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then they review the top 10 percent of companies identified by the model.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo