"company headquartered" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: company is headquartered
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka z siedzibą
  1. headquarter czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company is headquartered in a business park near the airport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo