"company is headquartered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest z siedzibą
  1. headquarter czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company is headquartered in a business park near the airport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo