"company headed" — Słownik kolokacji angielskich

company headed kolokacja
Popularniejsza odmiana: head the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka poprowadziła
  1. head czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A major question is who will head the new holding company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo