"common thing" — Słownik kolokacji angielskich

common thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólna rzecz
  1. common przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why does he stare at me when I order such common things?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo