"common focus" — Słownik kolokacji angielskich

common focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pospolity nacisk
  1. common przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His challenge, he said, is to unite them in a common focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo