"common design" — Słownik kolokacji angielskich

common design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pospolity projekt
  1. common przymiotnik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    By the 1930's all the stores had turned over but retained a common design, seen in a 1938 photograph.

powered by  eTutor logo