PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"commission to write" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: commissioned to write
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełnomocnictwo by napisać
  1. commission czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    And who the hell commissioned him to write this article?

    Podobne kolokacje: