"commissioned to write" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zlecony napisanie
  1. commission czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    And who the hell commissioned him to write this article?

    Podobne kolokacje: