"commemorative book" — Słownik kolokacji angielskich

commemorative book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiątkowa książka
  1. commemorative przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In addition to this, fans were shown nightly video tributes, and a commemorative book was published.

    Podobne kolokacje: