Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"come readily" — Słownik kolokacji angielskich

come readily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź chętnie
  1. come czasownik + readily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Both weapons were placed so as to come readily to hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo