"come out about" — Słownik kolokacji angielskich

come out about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić około
  1. come czasownik + about przyimek
    Luźna kolokacja

    "We'll probably come out about the same as in 1991, but that was not a great winter."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo