"come in one's time" — Słownik kolokacji angielskich

come in one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: come in time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wchodzić czyjś czas
  1. come czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I say a wife will come in the god's time.

    Podobne kolokacje: