"come from companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochodź ze spółek
  1. come czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Most of the money came in small donations - $30 was the average - from some 250 friends, family members and companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo