"come amidst" — Słownik kolokacji angielskich

come amidst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić wśród
  1. come czasownik + amidst przyimek
    Luźna kolokacja

    The revelation, open knowledge in political and media circles for some time, comes amidst mounting criticism of his leadership.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo