"combined time" — Słownik kolokacji angielskich

combined time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łączny czas
  1. combined przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Miller, third after the first run, had a combined time of 2 minutes 36.02 seconds.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo