"colonial time" — Słownik kolokacji angielskich

colonial time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolonialny czas
  1. colonial przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book also extended the history of the eight hour day movement to colonial times.

    Podobne kolokacje: