"cold word" — Słownik kolokacji angielskich

cold word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodne słowo
  1. cold przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So, in cold clear words, I laid bare all my shame, keeping back nothing.

    Podobne kolokacje: