"closer approach" — Słownik kolokacji angielskich

closer approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardziej wyrównane nadejście
  1. closer przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Order 1 required the superbattleship to make a closer approach to the target vessel.

powered by  eTutor logo