"cleverly designed" — Słownik kolokacji angielskich

cleverly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inteligentnie zaprojektować
  1. design czasownik + cleverly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The existence of such strategies, for cleverly designed games, has important consequences in descriptive set theory.