"clear zone" — Słownik kolokacji angielskich

clear zone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta strefa
  1. clear przymiotnik + zone rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A pass through the goal to the scoring area from within the clear zone is worth two points.

    Podobne kolokacje: