ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear trend" — Słownik kolokacji angielskich

clear trend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna tendencja
  1. clear przymiotnik + trend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It's a trend, but only because there have been no clear trends in hair for a while," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo