"clear thing" — Słownik kolokacji angielskich

clear thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta rzecz
  1. clear przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This should have made things easy and clear, but it was not so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo