ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear tape" — Słownik kolokacji angielskich

clear tape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta taśma
  1. clear przymiotnik + tape rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He used clear tape and posted this message: "Keep Out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo