"tape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tape rzeczownik

rzeczownik + tape
Kolokacji: 69
cassette tape • demo tape • duct tape • video tape • master tape • VHS tape • paper tape • ...
tape + rzeczownik
Kolokacji: 24
tape recorder • tape recording • tape measure • tape deck • tape player • tape machine • tape delay • ...
tape + czasownik
Kolokacji: 32
tape shows • tape contains • tape runs • tape plays • tape makes • ...
czasownik + tape
Kolokacji: 43
tape recorded • use tape • cut tape • tape is released • watch the tape • play the tape • send a tape • ...
przymiotnik + tape
Kolokacji: 54
red tape • audio tape • magnetic tape • yellow tape • adhesive tape • original tape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. red tape = biurokracja red tape
2. audio tape = taśma magnetofonowa audio tape
4. yellow tape = żółta taśma yellow tape
5. adhesive tape = przylepiec, plaster adhesive tape
6. original tape = oryginalna taśma original tape
7. old tape = stara taśma old tape
8. electrical tape = taśma izolacyjna electrical tape
9. black tape = czarna taśma black tape
10. digital tape = cyfrowa taśma digital tape
11. new tape = nowa taśma new tape
12. bureaucratic tape = biurokratyczna taśma bureaucratic tape
przyimek + tape
Kolokacji: 17
on tape • with tape • of tape • for tape • in tape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.