ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear responsibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna odpowiedzialność
  1. clear przymiotnik + responsibility rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Finally, boards have a clear responsibility to hold management accountable for results.

powered by  eTutor logo