ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"responsibility" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

responsibility rzeczownik

rzeczownik + responsibility
Kolokacji: 33
family responsibility • management responsibility • state responsibility • command responsibility • responsibility of the reader • ...
responsibility + czasownik
Kolokacji: 32
responsibility rests • responsibility lies • responsibility includes • responsibility falls • responsibility lays • ...
czasownik + responsibility
Kolokacji: 105
take responsibility • assume responsibility • accept responsibility • claim responsibility • bear responsibility • share responsibility • ...
przymiotnik + responsibility
Kolokacji: 147
full responsibility • personal responsibility • social responsibility • primary responsibility • fiscal responsibility • corporate responsibility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. full responsibility = pełna odpowiedzialność full responsibility
3. social responsibility = społeczna odpowiedzialność social responsibility
7. moral responsibility = moralna odpowiedzialność moral responsibility
9. financial responsibility = odpowiedzialność finansowa financial responsibility
11. sole responsibility = wyłączna odpowiedzialność sole responsibility
12. additional responsibility = dodatkowa odpowiedzialność additional responsibility
14. ultimate responsibility = ostateczna odpowiedzialność ultimate responsibility
15. great responsibility = wielka odpowiedzialność great responsibility
16. special responsibility = szczególna odpowiedzialność special responsibility
17. main responsibility = główna odpowiedzialność main responsibility
18. new responsibility = nowa odpowiedzialność new responsibility
19. direct responsibility = bezpośrednia odpowiedzialność direct responsibility
20. civic responsibility = obywatelska odpowiedzialność civic responsibility
22. administrative responsibility = odpowiedzialność administracyjna administrative responsibility
23. heavy responsibility = wielka odpowiedzialność heavy responsibility
25. fiduciary responsibility = odpowiedzialność powiernika fiduciary responsibility
26. collective responsibility = odpowiedzialność zbiorowa collective responsibility
27. political responsibility = polityczna odpowiedzialność political responsibility
28. environmental responsibility = środowiskowa odpowiedzialność environmental responsibility
29. major responsibility = główna odpowiedzialność major responsibility
30. shared responsibility = wspólna odpowiedzialność shared responsibility
31. specific responsibility = określona odpowiedzialność specific responsibility
32. certain responsibility = pewna odpowiedzialność certain responsibility
33. public responsibility = społeczna odpowiedzialność public responsibility
35. criminal responsibility = odpowiedzialność karna criminal responsibility
36. constitutional responsibility = odpowiedzialność konstytucyjna constitutional responsibility
37. big responsibility = duża odpowiedzialność big responsibility
38. day-to-day responsibility = codzienna odpowiedzialność day-to-day responsibility
39. joint responsibility = współodpowiedzialność joint responsibility
40. operational responsibility = sprawna odpowiedzialność operational responsibility
41. ethical responsibility = etyczna odpowiedzialność ethical responsibility
42. awesome responsibility = robiąca wrażenie odpowiedzialność awesome responsibility
44. real responsibility = prawdziwa odpowiedzialność real responsibility
45. particular responsibility = szczególna odpowiedzialność particular responsibility
46. broad responsibility = szeroka odpowiedzialność broad responsibility
47. statutory responsibility = ustawowa odpowiedzialność statutory responsibility
przyimek + responsibility
Kolokacji: 24
of responsibility • about responsibility • with responsibility • to one's responsibilities • from responsibility • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.