"clear reflection" — Słownik kolokacji angielskich

clear reflection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste odbicie
  1. clear przymiotnik + reflection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That seemed a clear reflection of the divided point of view.

    Podobne kolokacje: