"clear record" — Słownik kolokacji angielskich

clear record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty zapis
  1. clear przymiotnik + record rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, there is no clear record of when drops were introduced.

    Podobne kolokacje: