"clear purpose" — Słownik kolokacji angielskich

clear purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny cel
  1. clear przymiotnik + purpose rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That was the clear purpose of the resolution: one last chance.

    Podobne kolokacje: