ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear perception" — Słownik kolokacji angielskich

clear perception kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna wnikliwość
  1. clear przymiotnik + perception rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No detail was clear, for there had never been clear perception to record it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo