"clear patch" — Słownik kolokacji angielskich

clear patch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta łata
  1. clear przymiotnik + patch rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I was trying to figure out what to do about that clear patch when the kid came stumbling by.

    Podobne kolokacje: