"clear parallel" — Słownik kolokacji angielskich

clear parallel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne podobieństwo
  1. clear przymiotnik + parallel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "In the climax of the story you see clear Christian parallels."

    Podobne kolokacje: