"clear link" — Słownik kolokacji angielskich

clear link kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty link
  1. clear przymiotnik + link rzeczownik
    Silna kolokacja

    For these students, repeated studies have found a clear link between college major and future earnings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo