"clear lead" — Słownik kolokacji angielskich

clear lead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne prowadzenie
  1. clear przymiotnik + lead rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So Next is lacking an important feature that would have given it a clear lead over the rest of the industry.

    Podobne kolokacje: