"clear hand" — Słownik kolokacji angielskich

clear hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta ręka
  1. clear przymiotnik + hand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Below it was the message, and I read what was written there in a tight, clear hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo