"clear grasp" — Słownik kolokacji angielskich

clear grasp kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty chwyt
  1. clear przymiotnik + grasp rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wallace was animated, amusing, inventive and had a clear grasp of life's essentials.

    Podobne kolokacje: