ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear expectation" — Słownik kolokacji angielskich

clear expectation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne oczekiwanie
  1. clear przymiotnik + expectation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And there was still the clear expectation that something big would be done to the health care system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo