"clear example" — Słownik kolokacji angielskich

clear example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczywisty przykład
  1. clear przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here is a clear example of where lines need to be drawn.

    Podobne kolokacje: