"clear decision" — Słownik kolokacji angielskich

clear decision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna decyzja
  1. clear przymiotnik + decision rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A public meeting in 1873 ends with no clear decision on the name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo