"clear danger" — Słownik kolokacji angielskich

clear danger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste niebezpieczeństwo
  1. clear przymiotnik + danger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But response to a clear and present danger is not yet a foreign policy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo