"clear concern" — Słownik kolokacji angielskich

clear concern kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne zainteresowanie
  1. clear przymiotnik + concern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Our members have clear concerns about the way this bill is headed."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo