"clear claim" — Słownik kolokacji angielskich

clear claim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne twierdzenie
  1. clear przymiotnik + claim rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That he wanted the ranch was obvious, but as things stood he had no clear claim to it.

    Podobne kolokacje: