"clear appreciation" — Słownik kolokacji angielskich

clear appreciation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne uznanie
  1. clear przymiotnik + appreciation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Peters argues his statesmanship was based on a clear, consistent, and distinct appreciation of the value of the Empire.

    Podobne kolokacje: