"clean of" — Słownik kolokacji angielskich

clean of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyścić z
 1. clean przymiotnik + of przyimek
  Silna kolokacja

  The Earth would then be burned clean of life in five billion years.

  Podobne kolokacje:
 2. clean czasownik + of przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  They wouldn't be cleaned, of course, but no one would know.

  Podobne kolokacje: