"clean with" — Słownik kolokacji angielskich

clean with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyścić z
 1. clean czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I had enough control again not to clean his face with my tongue.

  Podobne kolokacje:
 2. clean przymiotnik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The water was clean and clear with no surface contamination of any sort that could be seen.

  Podobne kolokacje: