BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"church basement" — Słownik kolokacji angielskich

church basement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piwnica kościelna
  1. church rzeczownik + basement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A few months ago, men began gathering in the church basement to build a new one.

powered by  eTutor logo