KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"basement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

basement rzeczownik

rzeczownik + basement
Kolokacji: 15
church basement • basement of one's house • basement of one's home • bargain basement • hotel basement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. church basement = piwnica kościelna church basement
  • A few months ago, men began gathering in the church basement to build a new one.
  • Wright went to a school held in a church basement.
  • That's fine, but don't think you can simply set up shop in a church basement and start calling out numbers.
  • She can only see their feet, however, because the nursery school is in the church basement.
  • Due to ongoing construction of the school students were learning in the church basement for the next few months.
  • In April 1970, the studios were moved out of the church basement.
  • For many, the pie room in the church basement was the big draw.
  • We just won't meet in a church basement to do it.
  • This small preschool was run from a local church basement.
  • Her first public performance was in a local church basement.
basement + rzeczownik
Kolokacji: 64
basement level • basement apartment • basement room • basement floor • basement door • ...
basement + czasownik
Kolokacji: 3
basement contains • basement houses • basement floods
czasownik + basement
Kolokacji: 3
basement is used • finish basement • record in one's basement
przymiotnik + basement
Kolokacji: 24
full basement • unfinished basement • dark basement • dank basement • damp basement • ...
przyimek + basement
Kolokacji: 7
into the basement • in the basement • to the basement • from the basement • of the basement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.