BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"basement of one's home" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piwnica z czyjś dom
  1. home rzeczownik + basement rzeczownik
    Silna kolokacja

    Mr. Lewis set up the system on a computer in the basement of his home.

powered by  eTutor logo